voedseldrogers.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (via email, via contactformulier, en/of via gebruikersaccount) verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u aan voedseldrogers.nl worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, waaronder – maar niet beperkt tot – het reageren op informatie-aanvragen. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door voedseldrogers.nl, neem dan contact op via het contactformulier.