Doelgroep

De cursussen van voedseldrogers.nl richten zich alle (aankomende) bezitters van apparatuur die door voedseldrogers.nl wordt aangeboden.

Cursusinhoud

Voor de cursusinhoud wordt verwezen naar de beschrijvingen van de afzonderlijke cursussen.

Organisatorische en huishoudelijke zaken

  • Elke cursus bestaat - tenzij anders aangegeven - uit 1 groepsles
  • De duur van de les(sen) is bij elke cursus afzonderlijk vermeld
  • Minimaal aantal deelnemers per groep: 4
  • Maximaal aantal deelnemers per groep: 8
  • U wordt verzocht om minimaal een kwartier vóór aanvang van de les aanwezig te zijn, koffie en thee staan voor u klaar

Benodigheden

Wanneer het noodzakelijk is dat u zelf bepaalde benodigdheden in uw bezit heeft danwel meebrengt naar de cursus, dan is dit bij de betreffende cursus duidelijk aangegeven.

Voorafgaande cursussen

Wanneer het voor het volgen van een cursus noodzakelijk is dat al eerder een cursus bij voedseldrogers.nl heeft gevolgd, dan is dit bij de betreffende cursus duidelijk aangegeven.

Foto- en filmopnamen

Gedurende de cursus kunnen foto- en filmopnamen worden gemaakt, ten behoeve van het archief en/of de website en/of verdere promotie van voedseldrogers.nl.

Inschrijving

Voor de cursussen van voedseldrogers.nl kunt u zich inschrijven via de Evenementenagenda. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u doorgaans binnen 48 uur een bevestiging en een factuur met de benodigde gegevens voor de betaling van uw cursusgeld.

Cursusgeld

Voor de hoogte van het cursusgeld wordt verwezen naar de beschrijvingen van de afzonderlijke cursussen. Voor alle cursussen geldt dat uw inschrijving pas definitief is, na ontvangst van uw betaling. Houdt u daarom de uiterste betaaldatum op de factuur goed in de gaten en betaal zo snel mogelijk!

Goodybag

Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de cursus een Goodybag.

Annulering

Wanneer u na inschrijving uw deelname aan een cursus moet annuleren zijn de volgende situaties mogelijk:

  • u zorgt zelf voor een plaatsvervanger, meldt diens gegevens bij voedseldrogers.nl en verrekent zelf de kosten voor de cursus met uw plaatsvervanger
  • voedseldrogers.nl kan een plaatsvervanger van de reservelijst indelen -> u ontvangt uw inschrijfgeld terug zodra de betaling van uw plaatsvervanger van de reservelijst door voedseldrogers.nl is ontvangen
  • er is geen plaatsvervanger beschikbaar en uw annulering vindt plaats uiterlijk 5 kalenderdagen voorafgaand aan de cursus -> u ontvangt uw cursusgeld volledig retour
  • er is geen plaatsvervanger beschikbaar en uw annulering vindt plaats binnen 5 kalenderdagen voorafgaand aan de cursus -> u ontvangt uw cursusgeld retour onder inhouding van € 7,50 administratiekosten i.v.m. de voor u gemaakte reserveringen (m.u.v. bijzondere omstandigheden)

Uitsluiting herroepingsrecht

Conform Europese consumentenwetgeving is het herroepingsrecht voor digitale produkten (waaronder downloads, e-books en online cursussen) uitgesloten vanaf het moment dat deze aan de consument zijn gefactureerd en beschikbaar zijn gesteld. Het beschikbaar stellen gebeurt handmatig, doorgaans binnen ca. 24 uur nadat de inschrijving en betaling zijn ontvangen. Bij het plaatsen van de bestelling dient de consument akkoord te gaan met toezending van de inloggegevens binnen ca 24 uur nadat de inschrijving en betaling zijn ontvangen en dient hij tevens expliciet afstand te doen van het herroepingsrecht voor de digitale produkten zodra de inloggegevens aan hem beschikbaar zijn gesteld. Mocht de consument de inloggegevens reeds hebben gebruikt voordat het betreffende e-mailbericht hem heeft bereikt, dan is het herroepingsrecht voor digitale produkten eveneens uitgesloten. Voor de vraag of inloggegevens al dan niet beschikbaar zijn gesteld, is de geautomatiseerde registratie van voedseldrogers.nl bepalend.